MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
W tym dniu nauczycielki przeprowadziły zajęcia związane z językiem polskim. Dzieci poznały historię powstania Państwa Polskiego, rozwiązywały rebusy literowo-obrazkowe, zmagały się ze słownymi połamańcami, układały tytuły swoich ulubionych bajek z przygotowanych liter, odnajdywały wyrazy zaczynające się podaną głoską, odbyły się konkursy recytatorskie. Przedszkolaki uczestniczyły w starych zabawach muzyczno- ruchowych, w które bawili się ich dziadkowie i pradziadkowie. Zajęcia zakończyły się rozdaniem dyplomów.
Skip to content