Kadra

Kadra naszego przedszkola posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi. Proces edukacyjny wspierają specjaliści z zakresu: Terapii pedagogicznej, psychologii, logopedii.

Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę na temat systemu kształcenia dzieci i wymieniają własne doświadczenia z innymi placówkami.

Kadra systematycznie pogłębia swoją wiedzę poprzez czynne uczestnictwo w kursach i warsztatach pedagogicznych, jak i na studiach podyplomowych. Wysoko kwalifikowana kadra pozwala na jak najpełniejszy rozwój wszystkich sfer psychicznych i fizycznych dzieci całego przedszkola. Preferujemy ekspresywny model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Magdalena Król

Z-CA DYREKTORA

mgr Marta Kubik

INTENDENTKA
mgr Magdalena Janick

Dodatkowi specjaliści:
psycholog – mgr Magdalena Borgul

logopeda – mgr Anna Zajączkowska
nauczyciel języka angielskiego- mgr Katarzyna Ladra
nauczyciel terapeuta- mgr Dubis Krzysztofa

Skip to content