Kadra

Kadra naszego przedszkola posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi. Proces edukacyjny wspierają specjaliści z zakresu: Terapii pedagogicznej, pedagogiki, logopedii.

Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę na temat systemu kształcenia dzieci i wymieniają własne doświadczenia z innymi placówkami.

Kadra systematycznie pogłębia swoją wiedzę poprzez czynne uczestnictwo w kursach i warsztatach pedagogicznych, jak i na studiach podyplomowych. Wysoko kwalifikowana kadra pozwala na jak najpełniejszy rozwój wszystkich sfer psychicznych i fizycznych dzieci całego przedszkola. Preferujemy ekspresywny model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Magdalena Król

Z-CA DYREKTORA

mgr Danuta Placek

INTENDENTKA
mgr Magdalena Janick

Dodatkowi fachowcy
psycholog – mgr Magdalena Borgul
logopeda – mgr Anna Zajączkowska
nauczyciel języka angielskiego- mgr Katarzyna Ladra
nauczyciel terapeuta- mgr Dubis Krzysztofa

Poziomki

mgr Krzysztofa Dubis
mgr Renata Kałwak

Jeżyki

mgr Anna Zajączkowska
mgr Marta Kubik

Ptaszki

mgr Renata Kałwak
mgr Małgorzata Kowalczyk

Wesołe Skrzaty

mgr Ewa Leśkiewicz-Sulka
mgr Danuta Placek

Wesołe Nutki

mgr Mariola Gońdy
mgr Katarzyna Chruściel

Motylki

mgr Lilianna Jama
mgr Katarzyna Mazurek

Skip to content