Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE 2020/2021

 W ramach realizacji projektu „Super Przedszkole-Super Przedszkolaki w gminie Praszka” przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci, rozwijają kompetencje kluczowe.

W przedszkolu poza projektem odbywają się także zajęcia dodatkowe:
z religii – 2 grupy
zajęcia z psychologiem

Język angielski

5 grup. Zakres zajęć wykraczający poza podstawę programową. Zajęcia przyczynią się do rozwijania wrażliwości słuchowej na język obcy, umożliwiają rozumienie języka, a także formułowania krótkich wypowiedzi.

Zajęcia badawczo-przyrodnicze

2 grupy. Na zajęciach dzieci rozwijają myślenie twórcze, przyczynowo- skutkowe. Uczą łączyć się proste czynności z ich skutkami, obserwują zmiany w przyrodzie i uwrażliwiają się na jej piękno. Mają możliwość poznawania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi.

Zajęcia konstrukcyjno-techniczno-plastyczne

2 grupy. Na zajęciach dzieci rozwijają myślenie twórcze, przyczynowo- skutkowe. Uczą łączyć się proste czynności z ich skutkami, obserwują zmiany w przyrodzie i uwrażliwiają się na jej piękno. Mają możliwość poznawania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi.

Zajęcia teatralne

1 grupa. Dzieci na tych zajęciach maja możliwość rozwijania ekspresji twórczej poprzez środki wyrazu artystycznego stosowane w teatrze, np. rekwizyty, ruch, muzyka, światło. Rozwijają umiejętności improwizacji na dany temat. Rozwijają poczucia wartości dzieci.

Zajęcia informatyczne

1 grupa. Dzieci na tych zajęciach maja możliwość rozwoju umiejętności prostego programowania, umiejętności bezpiecznego korzystania ze świata cyfrowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w sieci.

Zajęcia logopedyczne

2 grupy. Zajęcia umożliwiają rozwijanie aparatu mowy, doskonalenie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości słuchowej, będącej podstawą do prawidłowego ukształtowania się mowy.

Zajęcia wspierające rozwój psychofizyczny

2 grupy. Na zajęciach dzieci wyrównują występujące trudności przez co zyskują lepszy start, podnoszą ocenę własnej wartości, stają się pewne siebie i otwarte na nowe wyzwania.

Skip to content