BEZPIECZNE WAKACJE

,, Bezpieczne wakacje”. Dzisiaj do naszego przedszkola zawitał wyjątkowy gość  z Komisariatu Policji w  Praszce, który przeprowadził rozmowę z dziećmi na temat bezpiecznych wakacji.

23 czerwca odwiedził nasze przedszkole Pan Adrian, strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce, posiadający kwalifikacje z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Pan Adrian przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat,, Moje bezpieczne wakacje”, uświadomił dzieciom jakie mogą być skutki niewłaściwego zachowania, sprawdził wiedzę dzieci ze znajomości numerów alarmowych. Nasze przedszkolaki miały okazję zapoznać się z bezpiecznym ułożeniem ciała, poznały również zasady odpowiedniego zachowania się podczas różnych zdarzeń. Dzieci miały okazję poćwiczyć masaż serca na fantomach.

Skip to content