WYCIECZKA DO WYŁUSZCZARNI NASION

20 października grupy ,,Poziomki” i ,,Pszczółki” wybrały się na wycieczkę autokarową do WYŁUSZCZARNI NASION I STACJI OCENY NASION, która znajduje się w Kluczborku. Celem wycieczki było upowszechnienie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej, kształtowanie wiedzy, umiejętności i systemu wartości społecznych odnoszących się do znajomości środowiska przyrodniczego, jego funkcji i zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem lasów i prowadzonej w nich gospodarki leśnej. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu. Dzieci poznały wszystkie ekosystemy lasu. Dowiedziały się o znaczeniu lasu z punktu ekologicznego, produkcyjnego i społecznego. Dowiedziały się w jaki sposób należy chronić lasy. Zapoznały się z funkcją i zadaniami leśników i leśnictwa.

Skip to content